Historia naszej szkoły

kolejowka

     Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej w 2006 r. świętowała stulecie istnienia.

     Jej losy są ściśle związane z dziejami kraju i miasta. Placówka powstała w 1906 roku jako 7-Klasowa Powszechna Szkoła Publiczna w Ząbkowicach. Została ufundowana ze składek mieszkańców, zbieranych z inicjatywy proboszcza parafii rzymsko-katolickiej księdza Franciszka Plankiewicza. Organem nadzorującym szkołę była Macierz Szkolna. W tym czasie placówką kierował pan Franciszek Skipirzepa. Budynek szkolny został nabyty przez dyrekcję kolei w Warszawie, stąd potoczna nazwa "szkoła kolejowa", bądź też "kolejówka".

     W roku 1914 wybuchła I wojna światowa. Przerwa w nauce trwała cztery lata. Zajęcia rozpoczęły się w roku szkolnym 1918-1919 pod kierunkiem pana Bolesława Krommenau. Pierwsze informacje o składzie Grona Pedagogicznego, pochodzą z roku szkolnego 1919-1920. W szkole pracowali wówczas: Bolesław Krommenau – kierownik oraz Maria Krommenau, Zofia Nowacka, Stefania Nowaczek i Maria Tucholska.

      W maju1921 roku kierownikiem placówki został pan Jan Tasiecki. Szkoła na 4 lata zmieniła nazwę na 1-Klasową Powszechną Publiczną Szkołę Kolejową. W roku 1922 dyrekcja kolei zrzekła się nadzoru nad placówką na rzecz Inspektora Szkolnego w Sosnowcu. Była "szkoła kolejowa" otrzymała numer 2. Od 1 września 1925 roku, w myśl zarządzenia Inspektora Szkolnego, połączono Szkołę nr 1 (prywatną) i Szkołę nr 2 w jedną instytucję, której kierownikiem był nadal pan Jan Tasiecki.

     1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Szkoła została zamknięta i taki stan trwał do połowy czerwca 1940 roku. 17 czerwca wznowiono naukę na kilka dni, a następnie rozpoczęły się długie wojenne wakacje. W styczniu 1945 roku walki o Ząbkowice trwały tydzień. Budynek szkolny został częściowo zniszczony. Po niezbędnych pracach remontowych i porządkowych zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 19 marca 1945 roku. Obowiązki kierownika szkoły powierzono panu Henrykowi Rajczykowskiemu.

     15 kwietnia 1947 roku zawiązał się Obywatelski Komitet Budowy Szkoły w Ząbkowicach, w skład którego weszli przedstawiciele miejscowych zakładów pracy, rodzice, kierownictwo istniejącej szkoły. Od 1 czerwca 1947 roku zatrudnieni w ząbkowickich zakładach przemysłowych dobrowolnie opodatkowali się na rzecz budowy szkoły, przekazując na ten cel 1% swojego zarobku. W październiku 1947 roku rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Organizowano wówczas uliczne zbiórki pieniędzy, loterie fantowe, zabawy dla rodziców. Przy budowie pracowali nauczyciele, uczniowie i miejscowe społeczeństwo. Inwestorem szkoły było Starostwo Powiatowe w Będzinie, a od 1950 roku Gminna Rada Narodowa w Ząbkowicach.

     1 listopada 1956 roku w placówce uruchomiono Szkołę dla Dorosłych. Trzynaście osób ukończyło w czerwcu 1957 roku kursy szkoły podstawowej.

     Z początkiem roku 1967 Inspektorat Oświaty w Będzinie przystąpił do remontu kapitalnego i modernizacji pomieszczeń "szkoły kolejowej" przy ulicy Żeromskiego.
     Zakończenie roku szkolnego 1966-1967 odbywało się dwuetapowo. 17 czerwca po raz pierwszy pożegnano absolwentów klasy ósmej liczącej 28 uczniów.

     Uroczystego otwarcia roku szkolnego 1972-1973 dokonał nowy dyrektor szkoły, pan Tadeusz Warkocz.

     Rok szkolny 1973-1974 przyniósł zmiany w administrowaniu szkołą. Na terenie Gminy Ząbkowice powołano Zbiorczą Szkołę Gminną z siedzibą przy ulicy Gospodarczej. Podległymi jej placówkami były szkoły z terenu gminy. Na stanowisko dyrektora powołano pana Edwarda Sobocińskiego, zastępcą i jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 został pan Tadeusz Warkocz. 22 września 1974 roku szkole wręczono sztandar ufundowany przez załogę Huty Szkła Okiennego "Ząbkowice". W uroczystości wzięła udział społeczność szkolna, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Ząbkowic. W roku 1975 Zbiorcza Szkoła Gminna przestała funkcjonować.

     W 1976 roku zakład opiekuńczy szkoły – Huta Szkła Okiennego "Ząbkowice" sfinansował trzy nowoczesne pracownie przedmiotowe przeznaczone do nauczania języków obcych,  języka polskiego,  historii i wychowania obywatelskiego. Odtąd pełna nazwa szkoły brzmiała:
Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej.

     13 grudnia 1981 roku wprowadzono na terenie całej Polski stan wojenny. Młodzież i nauczyciele byli wstrząśnięci tą decyzją. Ministerstwo Oświaty i Wychowania wydało rozporządzenie o wcześniejszym rozpoczęciu ferii zimowych. Po powrocie do szkoły nauka odbywała się w atmosferze spokoju i powagi.

     W roku szkolnym 1984-1985 uczniowie klas siódmych rozpoczęli naukę języka niemieckiego.

     W czerwcu 1989 roku stanowisko dyrektora powierzono pani Teresie Kawalec. Rok później zrezygnowano z patrona. Odtąd placówka nosi nazwę:
Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej.

     W roku szkolnym 1990-1991 zapoczątkowano reformę systemu edukacji. Do szkół wprowadzono naukę religii.

     We wrześniu 1999 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję tę objął pan Dariusz Proksa kierujący placówką do sierpnia 2019 r.

     Od września 2019 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani Wioleta Matysek.

    Informacje o plikach COOKIE

   Ta strona używa plików Cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookie w przeglądarce.
   Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej