AKTUALNOŚCI

NEMO ZA FREE od teraz także dla uczniów szkół średnich!

Dla wszystkich dzieciaków i młodzieży zameldowanej w Dąbrowie Górniczej mamy aż dwie godziny pływania zupełnie za free. Wystarczy mieć ze sobą ważną legitymację szkolną i pokazać ją przy kasie.

Wejścia od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 16:00 (ostatnie wejście o godz. 14:00). Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z bezpłatnego wejścia na basen od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 21.00 (ostatnie wejście o godzinie 19.00) tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Wstęp opiekuna odbywa się na podstawie biletu normalnego lub ulgowego z uwzględnieniem 20% zniżki!
Zapraszamy!

 

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Drodzy Absolwenci!

        31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 dyrektor szkoły wydaje zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w szkole.

Podstawa prawna § 5. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019, poz. 1700, ze zm.).

Ponadto indywidualne kody umożliwiające dodatkowo zapoznanie się z wynikami są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na platformie Teams. Wyniki w serwisie https://wyniki.edu.pl będą dostępne 31.07.2020 r. o 10.00.

Z poważaniem,

Wioleta Matysek

dyrektor szkoły

 

Zobacz Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. (plik .pdf)

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/21

Uczniowie wszystkich klas otrzymają komplety darmowych podręczników we wrześniu w szkole z wyjątkiem podręczników do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.

 

Pobierz WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (plik .pdf)

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ODBIÓR ŚWIADECTW harmonogram
INFORMACJA O STYPENDIUM MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE

Szanowni Państwo,
     Informujemy, że w tym roku szkolnym regulamin ubiegania się o stypendium miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne uległ zmianie.

Wniosek składają rodzice ucznia / prawni opiekunowie lub uczeń pełnoletni.

Wszelkie informacje znajdą Państwo pod tym linkiem:
https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5896/dokument/1263

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2020
Bezpłatny pokaz obsługi systemu naboru elektronicznego przez kandydata
Komunikat
KONSULTACJE   8.06-10.06
KONSULTACJE - HARMONOGRAM
KANGUR MATEMATYCZNY
Komunikat dla Uczniów klasy 8a
Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów. W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie.
Proszę o zapoznanie się z materiałami. Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępnione są wszystkie najważniejsze informacje.

Z poważaniem,

Wioleta Matysek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21

KANGUR MATEMATYCZNY
Informacja dla Rodziców Uczniów klas I-III

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I - III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Uczęszczanie dziecka do szkoły związane będzie z pisemnym oświadczeniem Rodziców (Opiekunów), że oboje Państwo pracują i nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu. W załączniku znajduje się ankieta skierowana do wszystkich rodziców uczniów klas I-III. Proszę, aby w trybie pilnym wydrukować ankietę, wypełnić, podpisać i do wtorku tzn. 19.05.20r. dostarczyć ankietę w formie papierowej do szkoły. Przed szkołą będzie wystawiona skrzynka, do której należy wrzucić wypełnioną ankietę. Niezależnie od wersji papierowej ankietę należy również przesłać do Wychowawcy klasy. Prosimy o szczegółowe wypełnienie w/w, ponieważ informacja zwrotna jest niezbędna do opracowania organizacji zajęć w szkole przy zachowaniu wymaganych rygorów sanitarnych.

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Wioleta Matysek

Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
od poniedziałku, 18 maja br. zostają uruchomione kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.
W załączeniu przekazuję kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji, który został wydany przez MEN.

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Wioleta Matysek

Komunikat

Szanowni Państwo,
     W dobie panującej pandemii ZSE w Dąbrowie Górniczej wychodzi naprzeciw uczniom klas ósmych szkoły podstawowej i pragnie zaprosić ich na wirtualny Dzień Otwarty ZSE 21 maja w godzinach 09:00-12:00 na platformie edukacyjnej TEAMS. Poniżej udostępniamy linki do każdego zawodu, przez które uczniowie mogą zalogować się do platformy w podanym terminie i uczestniczyć w lekcji promocyjnej wybranego zawodu. Podczas spotkania nauczyciele zawodu odpowiedzą na wszystkie zadawane pytania oraz omówią specyfikę zawodu.

Tomasz Woźniak

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

w Dąbrowie Górniczej

Komunikat

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje MEN

KOMUNIKAT
Informacja nt korzystania z obiektów sportowych (uzupełnienie)

Szanowni Państwo,
      Wydział Oświaty informuje, że obiekty przyszkolne tj. boiska (z wyjątkiem Orlików), place zabaw, siłownie pod chmurką są zamknięte do odwołania. Prosimy o umieszczenie informacji o zamknięciu obiektu w widocznych dla mieszkańców miejscach, tj. bramki, ogrodzenia itp. oraz na stronie internetowej placówki. W załączeniu komunikat dotyczący korzystania z obiektów sportowych do służbowego wykorzystania.

Biblioteka szkolna zaprasza…

8 maja – Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy

Zobacz: Prezentacja

Biblioteka szkolna zaprasza…

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych
do konkursu na interpretację klasyki literackiej w formie filmiku z zarejestrowanym rapem, recytacją, melorecytacją itp.
- szczegóły w zakładce Nauka zdalna, Biblioteka, Konkursy
Organizatorem konkursu jest MBP Sosnowiec

KOMUNIKAT


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
     W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami zmieniającymi z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) oraz z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.781) wprowadzone zostały zmiany zasad postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Wioleta Matysek

KOMUNIKAT

UWAGA!
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
     Informujemy, że boiska nie będące Orlikami nadal pozostają zamknięte do odwołania. Zalecenia wynikają z braku możliwości udostępniania przyszkolnych boisk bez zapewnienia wymogów zgodnych z zapisami rządowego rozporządzenia (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Wioleta Matysek

Biblioteka szkolna zaprasza…

Biblioteka szkolna zaprasza do kina GWO na lekcję o Konstytucji 3 Maja
- wirtualna wycieczka do muzeum. Film będzie dostępny do godziny 24:00, 03.05.2020 r. Bliższe informacje w zakładce Biblioteka, Rocznice i Święta
Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas młodszych do konkursu plastycznego organizowanego przez Świerszczyk
Bliższe informacje w zakładce Biblioteka, Konkursy

KOMUNIKATY
Pedagog i psycholog szkolny polecają!

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog prowadzi, w ramach projektu STEM Kindloteka dla każdego, warsztaty online. Są one adresowane dla dzieci w wieku 6–9 lat oraz 6–12 lat.


Zobacz:  STEM kindloteka dla każdego - warsztaty online

Regulamin korzystania z systemu Office 365
w Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej

    Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Prosimy zapoznać się z poniższym Regulaminem korzystania z platformy Microsoft 365.

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Wioleta Matysek

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Harmonogram egzaminów i rekrutacji; nauczanie na odległość - informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
         Zgodnie z podpisanym 9 kwietnia Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszenie działalności jednostek systemu oświaty zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020r. Tym samym kształcenie na odległość w naszej szkole będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach i w w/w terminie.
         Informuję również, że nie odbędzie się w pierwotnie zaplanowanym terminie egzamin ósmoklasisty. O terminie rozpoczęcia tego egzamin (prawdopodobnie druga połowa czerwca) zostaniemy poinformowani z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Więcej informacji pod adresem na stronie MEN:
Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania komunikat MEN z 10.04.2020
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia komunikat MEN z 9.04.2020
         Korzystając z okazji, dziękuję Państwu, w imieniu swoim oraz pracowników naszej szkoły, za dotychczasową współpracę, zrozumienie i życzliwość.

Pozdrawiam serdecznie,

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Wioleta Matysek

Informacja pedagoga szkolnego
OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
Wiosenna przerwa świąteczna
Informacja na temat zamieszczania materiałów edukacyjnych
INSTRUKCJA DLA UCZNIA I RODZICA office 365Teams

    Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Zgodnie z zaleceniami MEN przechodzimy na pracę w Microsoft 365. Informuję, że szkoła została zarejestrowana na Platformie OFFICE 365. Platforma będzie służyła do zdalnego nauczania. Będziemy używać aplikacji Teams w pracy z dziećmi. Jeśli nie macie Państwo możliwości sprzętowych (laptop, komputer stacjonarny, tablet), można pobrać aplikację na telefon. Wychowawcy wyślą do Państwa kody dostępu dla uczniów i ich adresy. Będziecie się mogli Państwo zarejestrować. W załączniku znajduje się przykładowa instrukcja obsługi Microsoft Teams. Aplikacja dostępna w pełnym wymiarze będzie dostępna od poniedziałku.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21

Wioleta Matysek

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

    W dniach od 30.03-01.04.2020r. odbędą się zdalne próbne egzaminy ósmoklasisty. Szczegóły informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdą Państwo w poniższym linku:
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty
Proszę dokładnie zapoznać się z powyższym dokumentem.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21

Informacja
Informacje pedagoga szkolnego
Informacja
Informacja
Informacja

    W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br.!!!

Informacja

    W związku z zaleceniem MEN prowadzenia pracy zdalnej prosimy uczniów o zapoznanie  się z zamieszczonymi materiałami dydaktycznymi (zakładka Nauka zdalna) i systematyczną pracę w okresie zawieszenia zajęć szkolnych.

Informacja

    13.03.2020 r. prowadzone są wyłącznie zajęcia opiekuńcze od 7.00 do 15.30. W tym dniu nie ma obiadu.
Proszę o wykorzystanie najbliższych dwóch tygodni na naukę. Na stronie szkoły będą pojawiały się zadania dla uczniów. Prosimy o ich wykonywanie.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21

Informacja

    Szanowni Państwo! Na podstawie decyzji MEN w dniach 12.03-25.03 zajęcia w szkole zostają zawieszone. To oznacza, że 12 i 13 marca prowadzimy dyżury na świetlicy szkolnej tylko dla uczniów, których rodzice nie zdążą zorganizować opieki. W tych dniach nie będą wydawane obiady.
Natomiast w dniach 16-25 marca szkoła będzie zamknięta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły lub Kuratorium Oświaty Katowice.
To oznacza również, że zebrania planowane na 16.03.20r. odbędą się w późniejszym terminie, o czym Państwa poinformujemy.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

     Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.


Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Zobacz więcej:
Zawieszenie zajęć w szkołach


Zobacz więcej:
Rekomendacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca koronowirusa


Zobacz więcej:
Akty prawne dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Zobacz:
Oświadczenie Pana Prezydenta o działaniach profilaktycznych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem

Apel szkolny dotyczący grypy i koronawirusa

10 marca 2020 r. przeprowadzono apel dotyczący naszego bezpieczeństwa i zachowania zasad higieny.

MISTRZ SUDOKU 2020

     W dniu 27.02.2020 roku dwuosobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie: Natalia Wydmańska klasa Va i Adam Sendek klasa VIc, wzięła udział w II Miejskim Konkursie Matematycznym „MISTRZ SUDOKU 2020”. Natalia zajęła drugie miejsce wśród reprezentantów dąbrowskich szkół. Otrzymała dyplom oraz puchar. Adam, który był poza podium otrzymał pamiątkowy medal. Gratulacje.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zobacz: Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Zobacz: Koronawirus – najważniejsze informacje

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Od kilku lat organizujemy Dzień Otwarty, aby pokazać rodzicom, że nasza szkoła to środowisko przyjazne, serdeczne, gdzie obok spełniania obowiązku edukacyjnego ich dziecko znajdzie czas na rozwój swych pasji, zainteresowań pod okiem kreatywnych i oddanych nauczycieli.
27.02.2020 w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla przedszkolaków, które w roku szkolnym 2020/21 rozpoczną naukę w klasach pierwszych. Dzieciom towarzyszyli rodzice. Przybyłych gości powitała pani dyrektor, a następnie kandydaci na naszych uczniów mieli okazję uczestniczyć w interesujących zajęciach- plastycznych, literackich, językowych, matematycznych, szachowych i ruchowych.
Pełni wrażeń mali goście po wspólnej zabawie udali się do kawiarenki, gdzie przygotowano dla nich poczęstunek. Rodzice, którzy odwiedzili tego popołudnia naszą placówkę mieli możliwość zwiedzić wszystkie sale i porozmawiać z dyrekcją i nauczycielami.
Cieszymy się, że mogliśmy Was gościć w progach naszej szkoły.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Trwa karnawał, zatem w naszej szkole odbyła się zabawa. Sala gimnastyczna za sprawą dekoracji z walentynkowych balonów zamieniła się w prawdziwą salę balową. Najpierw bawili się uczniowie klas młodszych. Kolorowemu korowodowi przebierańców- księżniczek, piratów, rycerzy, biedronek, policjantów, wróżek i innych bohaterów zainspirowanych filmami i literaturą towarzyszyły miłe panie, które prowadziły zabawy. Stroje były barwne, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranych postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom jak i wychowawcom, którzy bawili się wspólnie z uczniami. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. Na trzeciej i czwartej lekcji do tańca ruszyli uczniowie klas starszych - od V do VIII. Chociaż młodzież w przewadze nie zdecydowała się na przebrania, bawiła się wspaniale przy przebojach, które uczniowie sami wybrali.
Po zabawach uczestnicy udali się do klas na słodki poczęstunek.
Tegoroczna zabawa karnawałowa w SP21 należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej informuje, że prowadzone są zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021 urodzonych w 2013 r. zamieszkałych w obwodzie szkoły, to jest przy ulicach:

Osiedle Robotnicze,
Armii Krajowej,
Marii Skłodowskiej-Curie,
Jana Mizerkiewicza,
Dworcowa,
Stanisława Kontkiewicza,
Związku Orła Białego,
Szosowa,
Tulipanowa,
Zdrojowa,
Marii Dąbrowskiej,
Wapienna,
Władysława Sikorskiego,
Gospodarcza,
Pszenna,
Willowa,
Dreszera,
Dolomitowa,
Hutnicza,
Górzysta,
Targowa.
Prosimy o zgłoszenie się z dokumentem potwierdzającym dane dziecka ( m.in. nr PESEL).
Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 24.02.2020r. do 06.03.2020r.
w godz. od 7.00 do 15.00.

GOTOWI NA WALENTYNKI!
V KATEGORIA SZACHOWA DLA JULII

      W dniach 1-2.02.2020 r. w Czeladzi odbył się VI Turniej Szachowy o Puchar Hotelu Szafran. Nasi młodzi szachiści rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: do 9 lat i do 12 lat. Turniej był rozgrywany tempem P-60 na dystansie 7 rund. Umożliwiał wypełnienie norm na kategorie szachowe oraz zdobycie cennego doświadczenia w rywalizacji w ramach szachów klasycznych. Miło nam poinformować, że w turnieju Julia Miszczyńska uczennica klasy II wykorzystała swoją szansę i wypełniła normę na V kategorię szachową. Julia została najmłodszą naszą zawodniczką mogącą się pochwalić kategorią szachową. Mamy nadzieję, że będzie to zachęta i mobilizacja do pracy dla pozostałych młodych adeptów królewskiej gry.
GRATULACJE I BRAWA DLA JULII.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      Informujemy, że

 • od 27 stycznia do 31 stycznia 2020 r. obowiązuje dotychczasowy plan lekcji
 • od 3 lutego 2020 r.  obowiązywać będzie nowy plan lekcji
BEZPIECZNE FERIE ZIMOWEApel „Bezpieczne ferie"

      Ferie zimowe to okres wyjazdów i beztroskiej zabawy na śniegu i lodzie, ale to także czas zabawy w domowym zaciszu. By ferie przebiegały szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów dnia 10 stycznia 2020r., w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez CRL w Zawierciu, szkolny koordynator p. Bożena Walotek przedstawiła prezentację multimedialną „Bezpieczne ferie”.

Podczas spotkania uczniowie poznali najważniejsze
zasady bezpiecznego zachowania się w domu i poza nim.      W trakcie spotkania głos zabrały pani dyrektor Wioleta Matysek i pani v-ce dyrektor Agnieszka Bargieł, które przypomniały uczniom o konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.      Po spotkaniu uczniowie klas młodszych kolorowali obrazek „Zimą o swoje bezpieczeństwo dbam, ciepło się ubieram i odblaski zakładam!”Życzymy naszym Uczniom pięknej zimowej aury, bezpiecznego wypoczynku, by po feriach wrócili z nowymi siłami i z zapałem do nauki.

Kolej na Ferie

      Zachęcamy do skorzystania z oferty Kolej na Ferie - w ramach której w czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi za darmo.
Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną. Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi - w tym wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok. Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem będzie linia do Zakopanego.
Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

SZKOLNY KONKURS LITERACKI W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO  DNIA  ŻYCZLIWOŚCI

Zwycięzcy w szkolnym konkursie literackim w ramach obchodów Światowego Dnia Życzliwości, które miały miejsce 21 listopada 2019 r.
I miejsce: Alicja Kaczmarska, kl. III b
II miejsce: Wiktor Tomaszewski, kl. VI b
III miejsce: Kacper Głowacki, kl. V a i Alan Nowak, kl. VI c
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Wojewódzki Konkurs plastyczny „Tam, gdzie mieszka muzyka”

      Miło nam poinformować, że Kinga Fortuna – uczennica klasy 6b otrzymała wyróżnienie w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Tam, gdzie mieszka muzyka”.
Gratulujemy!

XVII edycja akcji „Gwiazdki czas”

      Dnia 20 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej odbyła się XVII edycja akcji „Gwiazdki czas”. W ramach tej imprezy środowiskowej przygotowano widowisko multimedialne pt.: „Cena uśmiechu” autorskiego pomysłu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej p. Ilony Gieroń-Handerek. Nad oprawą multimedialną czuwała p. Joanna Jaros. Trudnej sztuki reżyserii podjęła się p. Agnieszka Bargieł. Widowisko nie byłoby tak spektakularne, gdyby nie zaangażowanie uczniów klas: 1a, 1b, 2a, 3b, 7b oraz ich rodziców. Do współpracy włączyli się nauczyciele różnych specjalności, wychowawcy klas, pracownicy świetlicy. Nieocenioną pomoc przy organizacji przedsięwzięcia wnieśli członkowie Rady Rodziców przy SP 21. Wśród zgromadzonej publiczności znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej, Dyrektorzy szkół, przedszkoli z terenów Dąbrowy Górniczej oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Spektakl wzruszył, zmusił do refleksji, był okazją do przedświątecznego spotkania.

JASEŁKA

      Jasełka są najpopularniejszą sztuką teatralną wystawianą w naszej szkole. Świąteczna nowina to tytuł tegorocznych jasełek, które przygotowali i przedstawili w dniu 18 grudnia uczniowie klasy 1b i 3a. Zgromadzona na sali gimnastycznej publiczność uczestniczyła w scenach narodzin Chrystusa, przeplatanych kolędami i pastorałkami. Wspólne kolędowanie i niecodzienne sceny wizualne wprowadziły widzów w wyjątkowy świąteczny nastrój zbliżających się Świąt. Na zakończenie dyrektor szkoły p. Wioleta Matysek podziękowała aktorom i złożyła uczniom, nauczycielom i rodzicom świąteczne życzenia.
Scenariusz i reżyseria: H. Bargieła i B. Walotek, oprawa muzyczna: J. Szafrański, dekoracje: nauczyciele świetlicy.

WARSZTATY CERAMICZNE

      Kreatywni z klasy 3b i 6b uczestniczyli w warsztatach ceramicznych, których celem było wykonanie glinianych aniołów. W wyniku twórczej zabawy powstały płaskorzeźby o charakterze podkreślającym magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

ARTYSTYCZNE ZAJĘCIA KREATYWNE

      W ramach artystycznych zajęć kreatywnych uczennice klasy 6b wykonały choinki z drzewa osikowego, które przeznaczyły na coroczny świąteczny kiermasz „Gwiazdki czas”.

Mój przyjaciel Miś

      Świetlicowy Konkurs Plastyczny "Mój przyjaciel Miś" rozstrzygnięty! Oto laureaci:

Szanowni Rodzice!

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
DOTYCZĄCE REKRUTACJI DZIECI DO UCZESTNICTWA
W
 PÓŁKOLONIACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


 1. W Szkole Podstawowej nr 21 w dniach od 13.01.2020r. do 17.01.2020r. organizowane będą półkolonie. Liczba miejsc: 45 (3 grupy po 15 uczestników).
 2. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 3. Komisja, w oparciu o „Regulamin dotyczący rekrutacji dzieci do uczestnictwa w półkoloniach”, w pierwszej kolejności do udziału w półkoloniach zakwalifikuje uczniów uczęszczających do klas I  V, pochodzących z rodzin w których:
  - jest trudna sytuacja materialna, życiowa;
  - rodzice pracują zarobkowo i oczekują wsparcia szkoły w opiece nad dziećmi;
  - dzieci korzystają z opieki świetlicy szkolnej.
 4. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest terminowe złożenie przez rodziców wypełnionego formularza: deklaracji uczestnictwa w półkoloniach i karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku
  /wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20.12.2019r. (piątek) do godz.15:00/.
  Karty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Deklaracje uczestnictwa w półkoloniach i karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku są dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00.
 6. W dniu 07.01.2020r. Komisja Rekrutacyjna zamieści na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach i listę rezerwową.
 7. W przypadku zgłoszenia przez rodzica nieobecności dziecka kierownik półkolonii zaproponuje uczestnictwo w półkoloniach dziecku z listy rezerwowej.REGULAMIN DOTYCZĄCY REKRUTACJI DZIECI DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


 1. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas od I do V* (pierwszeństwo dla młodszych dzieci) - według szczegółowych informacji.
 2. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, w tym pedagoga szkolnego.
 3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
 4. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest terminowe złożenie wypełnionych przez rodziców/opiekunów prawnych: deklaracji uczestnictwa w półkoloniach i karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
 5. Informacje dotyczące półkolonii podawane są do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i według informacji szczegółowych.
 6. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach dziecku z listy rezerwowej.

*W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby wniosków dopuszcza się przyjęcie wniosku z klasy programowo wyższej (kl. VI)

TRWA DOBRA PASSA NASZYCH SZACHISTEK I SZACHISTÓW

      Po niedawnym wywalczeniu w imponującym stylu tytułów Drużynowych Mistrzów Dąbrowy Górniczej Szkół Podstawowych w roczniku 2007 i młodsi oraz 2005-2006 (szczegóły i wyniki znajdują się w zakładce: Szkolne Koło Szachowe) nasi zawodnicy odnotowali kolejny bardzo dobry występ. W III Otwartym Turnieju Szachowym o Kategorie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej w dniu 7.12.2019 r. I miejsce wśród dziewcząt zajęła Wiktoria Karkula oraz III miejsce w grupie chłopców zdobył Bartek Czop. Warto dodać, że dwoje naszych reprezentantów wypełniło normy na IV kategorie szachowe: Mateusz Gajos (IV lokata) oraz Karol Przewoźnik (X miejsce).
BRAWA I GRATULACJE.

Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie

      10 grudnia 2019r. klasy młodsze wyjechały do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Uczniowie obejrzeli inscenizację baśni H. Ch. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko". Pełne barwnych scen i dynamicznej akcji przedstawienie dostarczyło wielu wrażeń. Po spektaklu dzieci spotkały się z Mikołajem, od którego otrzymały słodkie upominki. Potem uczestniczyły w lekcji teatralnej prowadzonej przez aktora pt. „Teatralne zakamarki". Aktor opowiadał o zawodach związanych z teatrem. Dzieci zobaczyły teatr od kulis, przyjrzały się z bliska urządzeniom scenicznym. Miały też możliwość poznać rodzaje lalek, które grają w teatrze. Animacja lalkami rozbudziła w uczniach ciekawość i dała im wiele radości.

MIKOŁAJKI

      W piątek 6 grudnia od samego rana słychać było miłe dźwięki dzwoneczków, a po wszystkich klasach wędrował Św. Mikołaj. Obdarował dzieci słodyczami, pozował do zdjęć. Towarzyszył mu orszak mikołajkowy i wielu wielbicieli.
W szkole już czuć świąteczną atmosferę!

Teatralny „triatlon”

      W październiku i listopadzie 2019 r. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w trzech wyjazdach na przedstawienia teatralne do Sosnowca i Będzina. Obejrzeli w wykonaniu aktorów z Zabrza i Krakowa inscenizacje trzech sztuk teatralnych na podstawie utworów z kanonu lektur obowiązkowych. Były to dramaty: „Zemsta” A. Fredry, „Balladyna” J. Słowackiego i „Dziady „ A. Mickiewicza. Przygotowanie inscenizacyjne oraz gra aktorska stały na wysokim poziomie. Dzięki takim wyjazdom siódmoklasiści przygotowali się do omawiania lektur, analizy przedstawienia teatralnego oraz zrealizowali element ścieżki teatralnej z zakresu edukacji polonistycznej. Fotografie naszych uczniów zostały wykonane na scenie po przedstawieniu „Dziadów”.
Przy okazji warto wspomnieć, iż jesienią tego roku do Teatru Zagłębia w Sosnowcu wybrali się również uczniowie klas szóstych, piątych oraz czwartej na przedstawienie „Nowa księga dżungli”. Jego bohaterką była współczesna dziewczynka, która w fantastyczny sposób przeniosła się do dżungli i podjęła się wyzwania pokonania niebezpiecznego Shere Khana. Ostatecznie dziewczynka zaprzyjaźniła się z niebezpiecznym zwierzęciem, nauczyła się odpowiedzialności i po prostu dojrzała w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami.

Wycieczka do Osikowej Doliny w Koziegłowach

      Świetlica szkolna zorganizowała wycieczkę do Osikowej Doliny w Koziegłowach. Uczniowie klasy 4a i 5c brali udział w warsztatach rękodzieła - wykonywali piękne ozdoby bożonarodzeniowe z drzewa osikowego.

Andrzejki w szkole!

      W wyjątkowym dniu 29 listopada, Biblioteka i Świetlica szkolna zamieniły się w miejsca pełne tajemnic i niespodzianek! Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami przygotowali atrakcje związane z andrzejkowymi tradycjami. Zaproszeni uczniowie bawili się przy wesołych wróżbach i loterii fantowej. W bibliotece szkolnej zamienionej w „salonik literacki”, poznawali historię andrzejkowych zwyczajów. W miejscu, gdzie królują książki, to one właśnie przepowiadały przyszłość. Wylosowany tytuł książki zakupionej w ramach NPRCz był ważną wskazówką na przyszłość i skłaniał prawie każdego ucznia do sięgnięcia po nią do bibliotecznego regału.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

     Dnia 27 listopada 2019 roku odbył się konkurs wiedzy na temat twórczości Jana Brzechwy. Przez cały miesiąc uczniowie klasy I „a”, zapoznawani byli z wierszami Brzechwy, a w efekcie finalnym przystąpili do turnieju „1 z 10”. W półfinale udział wzięli: Paulina Dzidowska, Oliwier Kryk i Jagoda Ostaszewska. Zwycięzcą turnieju oraz znawcą wierszy Jana Brzechwy został Oliwier Kryk. Na podsumowanie uczniowie recytowali znane i lubiane wiersze poety oraz wykonali rysunki z ulubionymi bohaterami.


      Dnia 29 listopada 2019r. w klasie I „b” został przeprowadzony quiz literacki pod hasłem "Tuwim dzieciom". Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie z klasy. Po rozwiązaniu quizu, zagadek tekstowych oraz ułożeniu puzzli wyłonieni zostali zwycięzcy. I miejsce zdobyła Barbara Flak, na II miejscu była Amelia Michalik a III miejsce zajął Kamil Damps. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy quizu uzyskali wysokie noty. Za wzorowe przygotowanie się do konkursu uczniowie oprócz gratulacji zostali nagrodzeni ocenami.

MATEMATYCZNY WSZECHŚWIAT konkurs matematyczno-plastyczny
ANDRZEJKI SZKOLNE
Święty Mikołaj na Kresach 2019

      Dyrekcja Szkoły składa gorące podziękowania uczniom i ich rodzicom za przyłączenie się do akcji charytatywnej „Święty Mikołaj na Kresach 2019”.
W dniach: 28.10 – 6.11. 2019 r. prowadzono zbiórkę artykułów szkolnych, słodyczy i maskotek dla polskich dzieci z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Paczki przyniosło 70 uczniów z różnych klas.
     Szkolni koordynatorzy akcji - pani wicedyrektor Agnieszka Bargieł i pani pedagog Alina Proksa w dniu 12 listopada 2019r. zawiozły zgromadzone dary do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie, która była miejscem zbiórki.
     Organizatorem akcji było Towarzystwo Patriotyczne KRESY w Częstochowie, a patronatem honorowym był Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer.
     Uczniom, którzy włączyli się do akcji, zostaną przyznane dodatnie punkty z zachowania.

Dziękujemy!

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

     21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

MÓJ PRZYJACIEL MIŚ

      Świetlica szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel Miś". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 - 3. Podpisane prace, wykonane w dowolnej technice i o dowolnym formacie przyjmowane są w świetlicy do 25.11.2019 r. Dla zwycięzców czekają nagrody.

W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem hymn!

           101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości została szczególnie uczczona w Ząbkowicach. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem hymn!”. Dzięki współpracy SP 21 z parafią pw. Zesłania Ducha Świętego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Ząbkowicach uroczystość stała się wydarzeniem lokalnym. Każdy z uczestników otrzymał od naszych zuchów kotylion, a dzieci również flagę Polski.
           Biało-czerwony korowód uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, zuchów, harcerzy, członków szkolnego zespołu „Omatiko” oraz mieszkańców dzielnicy przeszedł od budynku OSP Ząbkowice do kościoła na Mszę św. w intencji Ojczyzny. Powagi wydarzeniu dodawały idące na czele poczty: flagowy SP 21 oraz sztandarowy OSP Ząbkowice.
           Msza rozpoczęła się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły, który przypomniał o trudnej historii naszego kraju i drodze Polski do niepodległości.
           Punktualnie o 12.00 wszyscy obecni odśpiewali hymn Polski na placu przed kościołem, aby uczcić Niepodległą Ojczyznę.

...................................................................................................................................

Serdecznie dziękuję za włączenie się w akcję „W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem hymn!”:
- uczniom, zuchom, harcerzom, zespołowi „Omatiko”,
- rodzicom i nauczycielom,
- proboszczowi parafii pw. Zesłania Ducha Świętego Jerzemu Małocie,
- przedstawicielom OSP Ząbkowice,
- społeczności Ząbkowic.

   Z poważaniem
   Wioleta Matysek
   Dyrektor SP 21
Wiadomości Dąbrowa Górnicza NaszeMiasto.pl
NASZE DZIEWCZĘTA NA PODIUM TURNIEJU Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W CZELADZI

      W dniu 11 listopada 2019 roku w Czeladzi odbył się Turniej z Okazji Dnia Niepodległości. Zawody rozegrano w Hali Widowiskowo-Sportowej grając tempem P-15 na dystansie 7 rund. W kategorii dziewcząt do 12 lat triumfowała Agata Szmajda a na trzecim miejscu uplasowała się Karolina Szmajda. Obie nasze dziewczęta zdobyły po 4 pkt. a o kolejności zadecydowała punktacja pomocnicza. W turnieju grał też Kamil Bieniek, który zdobył 3 punkty. W grupie do 9 lat dobry występ zaliczył Olivier Dąbek gromadząc 3,5 pkt. i kończąc turniej na 12 pozycji w klasyfikacji generalnej.
Warto podkreślić, że w najmłodszej kategorii wiekowej (do 9 lat) udany turniejowy debiut zaliczyło dwoje naszych uczniów: Cezary Dziwiński (kl. III) i Julia Miszczyńska (kl. II). Odnieśli po dwa zwycięstwa w sześciu rozegranych rundach i zajęli odpowiednio 16 i 19 miejsce. Szczególnie cieszy zwycięstwo Cezarego w 4 rundzie nad zawodnikiem posiadającym IV kategorię.
Brawa dla naszych zawodniczek.

101 rocznica! – obchody Odzyskania Niepodległości

      8 listopada 2019 roku obchodziliśmy w szkole święto narodowe w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby odśpiewać wspólnie polski hymn, a następnie obejrzeć przedstawienie „Pociąg do wolności” przygotowane przez uczniów klasy 8a oraz 5c. Razem z bohaterami inscenizacji widzowie mieli okazję przypomnieć sobie lub poznać najważniejsze postacie historyczne i fakty z dziejów kraju od końca pierwszej Rzeczypospolitej do odzyskania niepodległości. Retrospektywny pociąg historyczny powiódł wszystkich od stacji NIEWOLA, przez stację POWSTANIA i I WOJNA ŚWIATOWA do przystanku WOLNOŚĆ. Występy zilustrowała piękna prezentacja multimedialna autorstwa p. J. Jaros. Niepowtarzalnego charakteru dodało odśpiewanie pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu kl. 6c przygotowanego przez pana J. Szafarskiego. Piękne rekwizyty i dekoracje wykonały panie B. Kochańska i A. Karolczyk – Majewska. Całość opracowały panie J. Wójcik i I. Mrożek.

Światełko dla Zasłużonych

      7.11.2019 r. drużyny zuchowa i harcerska działające w naszej szkole wspólnie z panem Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza - Marcinem Bazylakiem uczciły pamięć druha Kazimierza Kalagi- Honorowego Obywatela Miasta Dąbrowa Górnicza, patrioty, harcerza i historyka. W obecności córki pana Kazimierza Kalagi zapalone zostały znicze i złożone kwiaty na jego grobie. Zuchy i harcerze uczcili również pamięć innych zasłużonych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a przede wszystkim tych, którzy poświęcili swoje życie harcerstwu.

Weterynarz w szkole

      7.11.2019 r. odbyło się spotkanie klas pierwszych z lekarzem weterynarii p. Anną Maślankiewicz. Zaproszony gość opowiedział uczniom o trudnej i odpowiedzialnej pracy weterynarza, odpowiadał na pytania dzieci, pokazał pomocnicze akcesoria, które wykorzystuje lekarz podczas swojej pracy. Było miło, wesoło i przyjemnie. Dziękujemy za poświęcony nam czas.

Uczniowie klas pierwszych i wychowawcy

W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem hymn!

           Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej serdecznie zaprasza uczniów, rodziców i społeczność dzielnicy Ząbkowice do włączenia się w akcję "W południe 11 listopada zaśpiewajmy razem hymn!"
 

  Program
 10:50  Spotkanie pod remizą OSP Ząbkowice
i przejście do kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkowicach
 11:00  Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów SP 21
 11:15  Msza święta w intencji Ojczyzny
 12:00  Odśpiewanie hymnu
Opieka stomatologiczna

           W dniu 20 października 2019 roku Miasto Dąbrowa Górnicza reprezentowane przez Marcina Bazylaka – Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawarło porozumienie z NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 4 w celu zapewnienia świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży oraz objęcia jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Informacja

           Wydział Oświaty informuje, że od 1 października 2019 r. działa całodobowa, bezpłatna linia dla dzieci i młodzieży i ich opiekunów.
Pod numerem telefonu 800 080 222, dzieci, młodzież i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc.

   Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty
   Marta Bobrowska-Juroff
Kacper Głowacki - stypendysta

      Niezwykle miło nam poinformować, że nasz uczeń Kacper Głowacki otrzymał z rąk Prezydenta naszego miasta Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej. Otrzymane stypendium to uhonorowanie pracy włożonej w zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Serdecznie gratulujemy!

NIEPODLEGŁA DO HYMNU
SZKOŁA PAMIĘTA

      Nasza szkoła włączyła się w akcję „Szkoła pamięta”. Celem akcji było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia.
      Klasa Va z p. dyrektor Wioletą Matysek zapaliła znicz na grobie Bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość w latach 1914-1989. Lampki pamięci zapłonęły również na najstarszych grobach, również tych, na których napisy zatarł czas. Odwiedziny na cmentarzu stały się lekcją historii. Pani dyrektor opowiedziała uczniom historię Ząbkowic, kolei warszawsko-wiedeńskiej i drogi Polski do niepodległości.
      Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyły się także klasy młodsze z wychowawcami. Podczas wycieczki pieszej na cmentarz parafialny dzieci wysłuchały opowieści o historii naszej dzielnicy, parafii p.w. Ducha Świętego oraz cmentarza parafialnego w Ząbkowicach. Uczniowie oddali cześć i uczcili minutą ciszy pamięć żołnierzy i osób cywilnych walczących za wolność naszej Małej Ojczyzny. Zapłonęły światełka zniczy na najstarszych grobach liczących ponad 100 lat. Odwiedziliśmy groby znanych i cenionych Polaków, Czechów, Niemców i Belgów, którzy kiedyś mieszkali w Ząbkowicach, budowali przemysł na tym terenie oraz przyczynili się do rozwoju okolicy. Na koniec wycieczki dotarliśmy do miejsc spoczynku pracowników naszej szkoły. Oni są wciąż żywi w naszej pamięci!

DYNIOWE HALLOWEEN

      Jesteśmy po zabawie z okazji Halloween. Zabawie towarzyszyły wybory najpiękniejszej dyni. Była dobra zabawa, dużo muzyki, piękne stroje uczestników, wspaniałe i pyszne ciasta, napoje, popcorn.

OSIKOWA DOLINA - wycieczka

      Dnia 25 października 2019 r. klasy Ia, Ib, IIa udały się do miejscowości Koziegłowy na warsztaty edukacyjno-przyrodniczo-zielarskie w Osikowej Dolinie. Uczniowie ozdobili skrzynki na rośliny, posadzili sadzonki, przygotowali pyszny deser i miło spędzili czas.

KOCIA PRZYSTAŃ - prelekcja

      Ostatnio gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli fundacji Kocia przystań, którzy przypomnieli o tym, jak należy dbać o zwierzęta, ich bezpieczeństwo i zdrowie. Prelekcję wzbogaciła prezentacja multimedialna o kotach.
      Pan dzielnicowy - Grzegorz Kapcia przypomniał uczniom o bezpieczeństwie na drodze i utrwalił zasady pokonywania jezdni.

Ślubowanie Klas Pierwszych

      22 października 2019 roku odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. W obecności licznie zebranych gości, rodziny, przyjaciół pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Rozpoczął się kolejnych etap w życiu każdego z nich! Uczniowie obiecali pilnie pracować, zdobywać wiedzę i doskonalić swoje charaktery.
Cała społeczność uczniowska, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 oraz zaproszona pani Dyrektor Przedszkola nr 33 zwrócili się z gratulacjami i życzeniami dla uczniów klasy 1a i 1b. Powodzenia!

Nasza szkoła przyłącza się do akcji charytatywnej
"Święty Mikołaj na Kresach 2019"

           W dniach: 28.10 - 6.11.2019 r. będzie prowadzona zbiórka artykułów szkolnych, słodyczy i maskotek dla polskich dzieci z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Uczniowie chętni do włączenia się do akcji, proszeni są o przynoszenie w/w artykułów w dowolnej ilości w wyznaczonych dniach.
Młodzież Samorządu Uczniowskiego będzie zbierała w każdym dniu przyniesione dary.

Szkolnymi koordynatorami akcji są:

 Pani Dyrektor Agnieszka Bargieł,

pedagog szkolny Alina Proksa.    

REGIONALNE FORUM DORADZTWA ZAWODOWEO
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     W dniu 11 października 2019r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor odczytała list od Prezydenta Miasta i przekazała życzenia od Rady Rodziców dla wszystkich pracowników placówki oraz wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.
Dyrektor Wioleta Matysek mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie zgromadzeni mieli okazję obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy Va pod opieką pań Bożeny Chabińskiej i Ewy Pietruszki, oprawę muzyczną zapewnił chórek szkolny pod kierunkiem pana Jarosława Szafarskiego. W przygotowanie akademii zaangażowana była również pani Joanna Jaros oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z opiekunem panią Agnieszką Karolczyk-Majewską.
     W uznaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zaangażowania w rozwój edukacji, 14 października w Pałacu Kultury Zagłębia uhonorowano dąbrowskich nauczycieli. Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymała obecna dyrektor szkoły pani Wioleta Matysek.
     Panie Alina Proksa i Bożena Smutek otrzymały Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez MEN.
Wszystkim wyróżnionym składamy  gratulacje i wyrazy uznania!

DYSKOTEKA DLA KLAS IV-VIII
ZBIÓRKA DLA BURKA
IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

      W ramach obchodów IX Światowego Dnia Tabliczki mnożenia uczniowie naszej szkoły sprawdzili jej znajomość w trzech różnych konkurencjach matematycznych. Komisje egzaminacyjne złożone z uczniów czuwały nad prawidłowym przebiegiem obchodów Wśród uczniów klas młodszych największą popularnością cieszył się konkurs "Kto pierwszy ten lepszy". Uczniowie klas starszych próbowali swoich sił w Bystrzaku i Maratonie Mnożeniowym. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy. Oficjalne wyniki podane zostaną w poniedziałek.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

      Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Bezpieczeństwo pieszych - prelekcja dla klas pierwszych

      Tradycyjnie, jak każdego roku, gościliśmy w szkole policjantów, którzy przygotowali dla klas pierwszych prelekcję na temat bezpieczeństwa pieszych. Gościem specjalnym był Sznupek-maskotka policyjna wymyślona przed laty z myślą o najmłodszych. Jak zawsze Sznupek był bohaterem spotkania! Wszystkie pierwszaki chciały mieć z nim zdjęcie. Na pamiątkę tego miłego spotkania dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe.

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu

      Dnia 23 września obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.

JESIENNY PIKNIK RODZINNY

      Dnia 20 września odbył się w naszej szkole Jesienny Piknik Rodzinny. Uczniowie, rodziny uczniów, przyjaciele szkoły mieli okazję skorzystać z wielu atrakcji, skosztować licznych pyszności i miło spędzić czas. Odbyły się: przegląd piosenek, mecz w siatkówkę, konkursy z nagrodami, pokazy strażackie i pierwszej pomocy, pokaz karate oraz degustacja pieczonek.

PIKNIK RODZINNY
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

      W dniu 6.09.2019 r. odbył się apel "Bezpieczeństwo w szkole", na którym przypomniano procedury i regulaminy obowiązujące w szkole.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     2 września 2019 roku odbyła się w naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość miała szczególny charakter z wielu powodów.
     Pamiętamy, że 80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa- oznaczająca jedno z najtragiczniejszych doświadczeń w dziejach naszego kraju i całego świata.
      Po raz pierwszy akademię prowadziła pani Wioleta Matysek, która od września pełni funkcję dyrektora naszej szkoły. Nowa pani dyrektor przywitała całą społeczność szkolną, po czym odczytała list od prezydenta Dąbrowy Górniczej. Życzyła uczniom zapału do nauki i osiągania wspaniałych wyników, rodzicom zadowolenia z osiąganych przez dzieci sukcesów, a nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zadowolenia z pracy, spokoju i zdrowia. Pani dyrektor podkreśliła jednocześnie wagę bezpieczeństwa, o które wszyscy będziemy się troszczyć.
      Na zakończenie uroczystości uczniowie udali się na spotkania organizacyjne z wychowawcami.
      Nowej pani dyrektor życzymy zdrowia oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych.
      Wszystkim naszym uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy, aby spełniły się Wasze marzenia o szkole jako miejscu, do którego będziecie przychodzić z radością, pełni zapału i wiary w realizację swych marzeń.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie  się września 2019 r. (poniedziałek):

   klasy I - III  godz. 9:00
   klasy IV - VIII  godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy!

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Pobierz WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (plik .doc)

 

Uczniowie wszystkich klas otrzymają komplety darmowych podręczników we wrześniu w szkole z wyjątkiem podręczników do religii, które należy zakupić we własnym zakresie.    Informacje o plikach COOKIE

   Ta strona używa plików Cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookie w przeglądarce.
   Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej

godło