Ważne daty związane z WSO w roku szkolnym 2020/2021Podział roku szkolnego na semestry:

01 września 2020 r. — 31 stycznia 2021 r.

01 lutego 2021 r. — 25 czerwca 2021 r.

Konferencje klasyfikacyjne:

27 stycznia 2020 r. za I semestr

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej - przedmiot oraz przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej - zachowanie

15-16 grudnia 2020 r. za I semestr

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:

21-22 grudnia 2020 r. za I semestr

Poinformowanie uczniów i ich rodziców przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania (wpis w dzienniku elektronicznym).

    Informacje o plikach COOKIE

   Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
   Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej